3dartistonline.com www.masteromok.com loop.frontiersin.org dzone.com www.wherezit.com volunteer.cs.und.edu www.amazon.com yelloyello.com www.magcloud.com twitxr.com

Scherm of papier?

De kracht van print
Scherm en papier

Scherm of papier?

De e-reader en bijbehorende digitale boeken rukken op, een groeiend deel van de boekenverkoop wereldwijd is niet langer tastbaar. Goed voor de bomen, zeggen voorstanders, niet zo goed voor uw geheugen, aldus wetenschappers.

The making of…

Onderzoek wijst uit: tekst van papier onthoudt u beter dan van een e-reader. Onze leeservaring verandert nu we steeds meer informatie tot ons nemen vanaf een scherm. De voordelen zijn talloos, maar de ontwikkeling kent ook schaduwzijden.
Uit onderzoek blijkt dat de informatie uit een papieren boek beter blijft hangen dan die uit zijn digitale evenknie.

De digitale revolutie heeft veel veranderd in ons leven, van de manier waarop we winkelen en met elkaar communiceren tot hoe we onze bankzaken regelen. En ook onze leeservaring verandert nu we steeds meer informatie tot ons nemen vanaf een scherm. De voordelen zijn talloos, maar de ontwikkeling kent ook schaduwzijden. Zo blijkt de informatie die men via een scherm tot zich neemt minder goed te beklijven.

Onderzoek wijst namelijk uit dat de informatie uit een papieren boek beter blijft hangen dan die uit zijn digitale evenknie. Een groep van vijftig personen die hetzelfde boek lazen, de helft op een e-reader en de ander helft op ouderwets papier, bleken verschillend te presteren toen ze achteraf vragen kregen over het gelezene. Beide groepen herinnerden zich de personages en de omgeving waarin het verhaal zich afspeelde ongeveer even goed, maar het verloop van het verhaal werd door de schermlezers beduidend slechter onthouden. Gevraagd naar een reconstructie van het verhaal bleek de digitale groep de volgorde van de gebeurtenissen veelvuldig door elkaar te halen, terwijl de papiergroep die veel beter wist te reproduceren.

Vragen?

Heeft u vragen over deze toepassingen of wilt u weten of uw eigen idee gerealiseerd kan worden?
Bel met Klomp Bizzprint op +31 (0)33 – 750 35 85 of stuur ons een mail naar verkoop@klomp-bizzprint.nl.

Written by admin